Dragi oaspeţi,
Dorim să vă oferim o experienţă de neuitat la ELLA IMOBILIARE și de aceea am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod respectuos, să ţineţi cont atât în timpul, cât şi după ce s-a încheiat sejurul dumneavoastră.

Rezervare
Rezervarea se face direct pe site-ul www.apartamentect.ro, contact@apartamentect.ro sau la unul dintre următoarele numere de telefon:
+40799242424
Rezervările negarantate vor fi reținute până la ora 18:00 (ora locală) din ziua sosirii și eliberate în mod automat după această oră, cu excepția cazului în care rezervarea este garantată cu un card valabil la data rezervării sau o plată anticipată. În caz de neprezentare, ELLA IMOBILIARE  își rezervă dreptul de a reține suma aferentă primei nopți și de a elibera apartamentul pentru restul perioadei rezervate.

Pentru rezervări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +40799242424 sau pe pagina de rezervări a site-ului www.apartamentect.ro.
Rezervările vor fi reținute doar 20 minute de la ora solicitată.
Pentru serviciile ELLA IMOBILIARE, este recomandat ca rezervările să se facă cu minim 24 ore înainte la numărul de telefon: +40799242424. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul www.apartamentect.ro

Anularea rezervării
Orice anulare de rezervare a apartamentului se va trimite în scris, pe adresa de e-mail: contact@apartamentect.ro sau pe whats app, la numărul: 0799242424, până la ora 18:00 a zilei sosirii.

Tarife
Tarifele ELLA IMOBILIARE diferă atât în funcţie de tipul de apartament pentru care optaţi, disponibilitate, zi şi anotimp, cât și de numărul de persoane din apartament (mai multe detalii pe pagina de rezervări).
Pentru mai multe informații, consultați site-ul www.apartamentect.ro

Sosirea și plecarea
Primirea apartamentului (check-in) se poate face începând cu ora 14.00 pana la ora 20:00.
Eliberarea apartamentului (check-out) se va face înainte de ora 10.00.
La cerere, in limita disponibilitatii si contra-cost, putem onora si serviciul de early check-in (primirea apartamentului mai devreme de ora mentionata mai sus) si/sau late check-out (eliberarea apartamentului mai tarziu de ora mentionata mai sus). Fiecare serviciu in parte se va taxa cu 50% din tariful cazarii/noapte, aceasta valoare incluzand TVA-ul.
In cazul in care apartamentul se va elibera după ora 18.00, se va aplica o taxa de 100% din tariful cazarii/noapte.
Oaspeții care eliberează apartamentele până la ora 10:00 pot lăsa bagajele într-un spațiu dedicat acestui serviciu, pana la ora indicată mai sus fără costuri suplimentare.
În cazul în care bagajele oaspeților rămân în apartament și după check-out-ul de la ora 10, aceștia vor plăti o taxă suplimentară de utilizare a apartamentului (aceeași ca în cazul late check-out-lui).
Aceste solicitări ale clienților vor fi clarificate și onorate numai în măsura în care aparthotelul  nu are confirmări ferme pentru acele spații de cazare.

Cazare
Cazarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-7 ani se va face gratuit, când sunt folosite paturile existente.
Vă rugăm să ne comunicaţi atunci când faceţi rezervarea dacă aveţi nevoie de un pătuţ pentru copil pentru a va putea onora, în limita disponibilului,solicitarea.

Oaspeți suplimentari
Puteți primi musafiri sau oaspeți în apartamentul dumneavoastră între orele 8.00 a.m. și 10.00 p.m., fără costuri suplimentare. În cazul în care primiți oaspeți în intervalul 10.00 p.m. – 8.00 a.m., aceștia vor trebui să achite diferențele de tarif și să se înregistreze prin completarea fișei de cazare.

Dress Code
ELLA IMOBILIARE nu practică un cod vestimentar special, dar recomandăm decență și respect atât față de ceilalți oaspeți, cât și față de personal sau vecini
Modalităţi de plată
Pentru plata serviciilor ELLA IMOBILIARE sunt acceptate cărţile de credit (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), plata numerar (RON) sau prin transfer bancar.
În acest ultim caz, vă rugam să prezentați la cazare OP-ul vizat de bancă. Factura se emite la prezentarea acestuia.
În afara contractelor deja încheiate, vă informăm că plata sau preautorizarea cardului se face în momentul cazării (check-in-ului).
În cazul în care se dorește efectuarea plății la sfârșitul sejurului, se va constitui obligatoriu un depozit pe card sau numerar pentru perioada și serviciile de cazare solicitate.
Achitarea serviciilor ELLA IMOBILIARE se poate efectua cu cartea de credit, numerar (RON) sau prin transfer bancar.
În situația transferului bancar, plata trebuie efectuată în avans pe baza facturii proforme.
Gratificaţii şi costuri servicii
Gratificaţiile pentru personalul aparthotelului sunt la latitudinea clienţilor.

Fumatul
Fumatul tradițional si tigara electronica nu sunt permise în incinta aparthotelului, conform legislatiei aplicabile. ELLA IMOBILIARE dispune doar de apartamente pentru nefumători. In cazul in care nu se respecta prevederile prezentului regulament, clientul va suporta o amenda in valoare de 100 euro (valoarea in lei va fi calculata la cursul BNR din ziua platii), reprezentand serviciile de curatenie a camere.

Animalele de companie
Regula generală nu permite cazarea  a persoanelor însoțite de animale și păsări.
În cazuri excepționale și numai cu acordul aparthotelului, cazarea se va face prin prezentarea la sosire a certificatului național/internațional de sănătate (cu toate vaccinările incluse).
Taxa de cazare reprezintă c/val a 15 euro/zi/animal/pasăre.


Transfer aeroport/apathotel/aeroport
ELLA IMOBILIARE oferă transfer dinspre și/sau către aeroport.
Tarif/transport:
– o direcție: c/val  a 25euro/persoană
– două direcții: c/val a 50euro/persoană
Vă rugăm să solicitați transferul de la aeroport în momentul rezervării sau transferul către aeroport, cu 24 ore înaintea plecării, specificând numărul de persoane.

Spaţiul de parcare şi autoturismele
ELLA IMOBILIARE pune la dispoziția clienților săi parcare, în limita disponibilității.
Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune. Pentru evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor.

Siguranța obiectelor personale
Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta aparthotelului

Confidenţialitatea informaţiilor
Dacă ne contactaţi prin e-mail, fax sau prin intermediul site-urilor, ne rezervăm dreptul ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct.
Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţiile despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, modificată și completată, S.C. ELLA IMOBILIARE S.r.l. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice și imaginile reprezentative.
Scopurile colectării și prelucrării imaginilor clienților sunt securitatea acestora și prevenirea fraudelor, completate cu situațiile necesare prelucrării datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.

Clienții ELLA IMIBILIARE sunt obligați să furnizeze datele solicitate în vederea derulării sau inițierii de raporturi juridice cu societatea, cu respectarea prevederilor legale.
Refuzul persoanelor fizice de a furniza aceste date determină incapacitatea societății noastre de a vă pune la dispoziție serviciile solicitate, făcând imposibilă respectarea cerințelor reglementărilor speciale în domeniul hotelier și cel fiscal.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la sediul nostru din CONSTANTA str. ALEEA MURELOR nr. 7 apt 13 printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită dreptul la informare, acces, opoziția sau intervenția.

S.C. ELLA IMOBILIARE SRL este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr…….  și nr. ……. Datele cu caracter personal aparținând clienților ELLA IMIBILIARE sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acestea sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obține de la S.C. ELLA IMOBILIARE S.r.l, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, în măsura în care prelucrarea nu este conformă cu Legea 677/2001 sau datele sunt incomplete ori inexacte.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepții prevăzute de lege. În caz de opoziție justificată, prelucrarea datelor nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment

 și cu titlu gratuit, fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct, în numele Operatorului sau terțului sau să fie dezvăluite unor terți. Pentru acest lucru, persoana vizată se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, iar măsurile luate de către Operator vor fi comunicate în 15 zile de la data cererii.

Politica de protecţie a mediului
Protecția mediului reprezintă pentru noi o permanentă preocupare, de aceea promovăm o atitudine responsabilă în acest sens.
Detergenții folosiți pentru spălarea și sterilizarea lenjeriilor, prosoapelor, fețelor de masă și a halatelor sunt biodegradabili, iar o economisire a lor presupune o conservare mai bună a mediului înconjurător.
Lenjeria și prosoapele se schimbă dupa fiecare cazare sau la cerere contra cost

Dispute şi reclamaţii
Ne rezervăm dreptul de a debita cardul oaspeților noștri, independent de dorința lor, în cel puțin următoarele cazuri:
– au părăsit incinta hotelului, fără să plătească pentru serviciile ELLA IMOBILIARE de care au beneficiat;
– au produs degradări sau distrugeri;
– au plecat cu obiecte care nu le aparțin și a căror contravaloare nu au plătit-o;
– nu au anulat rezervarea la termenul stabilit.
Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, aceasta va intra sub jurisdicţia instanțelor judecătorești Constanta.

Program de fidelizare
Ne rezervăm dreptul de a acorda diferite bonusuri și servicii suplimentare fără plată clienților noștri, prin intermediul programului de fidelitate.

Program de eliminare a clienților indezirabili
Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Acesta va trebui să respecte atât liniștea cât și normele de conviețuire socială și cele morale.
De asemenea, clientul ELLA IMOBILIARE trebuie să aibă grijă de proprietatea încredințată lui pe parcursul cazării.
Orice încălcare a uzanțelor aparthotelului sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul administratirului să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără nici un preaviz.
Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea, accesul în aparthotel clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți clienți. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând ELLA IMOBILIARE va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora.
Ne rezervăm dreptul de a evacua forțat clienții indezirabili.
Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții.

Servicii oferite
Clienții cazați în cadrul aparthotelului ELLA IMOBILIARE beneficiază de o ofertă preferențială de servicii gratuite și cu plată. În cazul serviciilor cu plată, puteți obține informații suplimentare.

Servicii gratuite
– acces la anumite servicii ELLA IMOBILIARE
– rețea de internet wireless (Wi-Fi)

Servicii cu plată
– transfer de la și către aparthotel la aeroport sau gară
– trimitere și primire corespondență
– curierat intern și internațional
– serviciu de trimitere flori (în localitatea Constanta)
– parcare

Clauze finale
Considerăm că orice client în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către ELLA IMOBILIARE (cazare) a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

Modificări termeni și condiții
Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către ELLA IMOBILIARE  fără a se face notificări în prealabil.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un sejur plăcut la ELLA IMOBILIARE!


Conducerea!

Call Now ButtonREZERVARE ONLINE